Full kontroll

Full kontroll
Anbefalt aldersgrense 12 år
Jarle, en middelaldrende lærer, blir innkalt til rektors kontor. Det er tid for å kartlegge Jarle sitt arbeid med klassen, rent sosialt. Klassen hans, er på samme tidspunkt, midt oppe i en turbulent gymtime. Gymlæreren prøver fortvilet å holde temperaturen nede. Men når ungdommene forsvinner inn i garderobene er det er ingen lærer som kan bryte inn. Da er det den sterkeste som rår.

FULL KONTROLL er en film om rå mobbing, som viser konsekvensene av hvordan det kan gå når ingen bryr seg. Likegyldigheten er mobbingens «beste venn». FULL KONTROLL stiller en rekke påtrengende etiske spørsmål omkring handlinger vi alle har erfaring med.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
185937

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.