Naturlige briller

Naturlige briller

Naturlige briller
Passer for alle aldre
En mann kjøper et par nye briller, noe som får fatale konsekvenser.

Utvalgt til hovedprogrammet for kortfilm ved filmfestivalen i Cannes 2001

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.