Laksefiskerne

Laksefiskerne
Passer for alle aldre
Sitjenotfisket har eksistert i 150 år og er en spennende og spesiell måte å fiske laks på. Brødrene Terje og Rolf Simmenes er tredje generasjons laksefiskere og bruker fortsatt to måneder hver sommer til å fiske laks i giljo. Giljo er et sindig system som består av utkikkstårn høyt over sjøen, et stort nett og et innviklet tausystem med steiner som lodd. For å drive sitjenotfiske bør man ha en god porsjon tålmodighet, for det handler i stor grad om å sitte og speide ned i sjøen for å se om det er noe laks på vei inn i fangstnettet. Sitjenotfisket er dessverre i ferd med å dø ut, og det finnes bare noen få sitjenoter igjen i hele landet.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
H2308

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.