Verdenshistorien 2 : en plass i himmelen

Verdenshistorien 2 : en plass i himmelen

Verdenshistorien 2 : en plass i himmelen
Anbefalt aldersgrense 9 år
I denne andre delen av "Verdenshistorien" skildres menneskets kamp for å finne seg en plass også i himmelen. Den starter ved år 0 i en liten by i Palestina. Gjennom de påfølgende tusen årene ser vi hvordan religionen på ulike måter griper inn i menneskenes liv og hvordan kriger blir ført i religionenes navn. Men mennesket har også andre ambisjoner. Noen europeere reiser ut for å finne paradis på jorda. De oppdager Amerika, men der bor det jo allerede noen. I industrialismens tidsalder prøver menneskene å bygge sitt paradis på jorda. Det blir svært få som får ta del i det paradiset. Fattigdom, sult og nød blir virkeligheten for de fleste. Sult og krig i vår egen tid har ikke bragt oss nærmere paradis, men filmen har likevel tro på mennesket.
Filmstudieark
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.