Norge - mitt Norge?

Norge - mitt Norge?
Anbefalt aldersgrense 12 år
Flyktningestrømmen, flyktningebølgen, flyktningeproblemer - alle disse ordene har vi laget oss. Og vi bruker dem. De er effektive fordi de skaper avstand til en gruppe mennesker som det er behagelig å ikke ha for tett innpå livet.
Hva er drivkreftene og tankene bak skepsisen til utlendinger, til mennesker fra andre deler av verden, til flyktninger? For en gangs skyld kommer skeptikerne til orde med sine tanker og sitt verdensbilde. Kjemper de en hellig krig for den norske nasjonens fremtid, eller er de rett og slett rasister? Og har de i det hele tatt tanker for ofrene for deres kamp, nemlig den enkelte flyktning?
Utgangspunktet for filmen er den dramatiske våren og sommeren i Arendal, 1989.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.