Norsk Films revy nr. 3, 1941

Norsk Films revy nr. 3, 1941
Passer for alle aldre
Filmrevyenes rapporter fra NS' stevner og møter hadde en viktig funksjon i forhold til å formidle partiets politiske ideologi, slik reportasjene fra NSUFs sommerleker og fra statsråd Lundes tale gjør det i denne revyen. Slik blir filmrevyene historiske dokumenter til å forstå sider ved den norske nasjonalsosialsimen. Men dette er også et rikt kildematerialet for beskrivelsen av dagliglivet under okkupasjonen. I denne revyen kan vi bl.a. se bilder fra barnas fritidstilbud i sommer-Oslo og damemoter anno 1941, slik disse ble utformet i Rørostweed.
Innslag:
1) Norsk kolonihageforbund ? Kolonihagen på Sogn i Oslo
2) NSUFs sommerleker i Drammen
3) Statsråd Lunde taler på Torpa i Oppland
4) Dagkolonier for barn på Ekeberg
5) Fabrikasjon av Røros-tweed
6) Skogkultivering på Romerike
Les mer om film som propaganda
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.