Introduksjon

 Julie, Mette og Naisha er bestevenner. De henger sammen på skolen og i fritida. De liker fart og spenning og å besøke hverandre hjemme. Naisha bor på et flyktningemottak. Pappaen til Julie er politimann. Han får vite at Naisha og moren skal sendes ut av landet. Julie ”sniklytter” ved døren når pappa forteller dette til mamma.

Julie løper til mottaket for å advare Naisha. Det viser seg at de allerede har reist, men Naisha har lagt igjen en lapp med ”usynlig” skrift på. Dette er en hemmelig kode vennene har, så Julie vet hvordan hun skal få frem skriften og lese lappen. Der står en adresse i Oslo, hvor Naisha og moren holder seg skjult. Julies pappa overtaler henne til å fortelle hvor Naisha er. Julie føler hun må si det til faren sin, siden han er politimann. Samme kveld kaster Julie og Mette seg på nattoget til Oslo, for å advare Naisha og moren, slik at politiet ikke får tak i dem. Etter mange strabasiøse hendelser får Naisha bli i Norge, sammen med moren sin. Julie holder til slutt en tale for politikerne i Stortinget, noe som endrer på alt. Å holde tale foran andre er nemlig det verste Julie vet.

Oppgaver

Oppgaver

 

NORSK

Mediekunnskap:

1. Hva gjør en scene eller en film spennende?

2. Hvordan er musikken i denne filmen?

3. Hva gjør musikken med følelsen av spenning og at ”noe skal skje”? Lag en liste over de mest spennende scenene i filmen, og hva som skjer der.

4. Er dette en film mest for jenter? Hvorfor - hvorfor ikke?

5. Skriv en kort filmkritikk – hvorfor du likte filmen eller ikke, og send den til post@filmbin.no.

Dialekt og tilhørighet:

1. Hva slags dialekt snakkes i filmen?

2. Hvorfor snakker ikke Julie dialekt? (Her kan man gjette! Far er politimann, de har kanskje flyttet mye).

3. Snakket Naisha dialekt?

4. Hvor kommer Naisha fra? Hvor tenker vi hun kommer fra?

5. Hva hadde hun opplevd da hun var liten, i landet hun kom fra?

6. Hvorfor kom Niasha og moren til Norge?

7. Hvor lenge hadde Naisha bodd i Norge?

Samfunnsfag/Religion, Livssyn og Etikk

Barns rettigheter

1. Gå inn på Unicefs barnesider http://www.unicef.no/kids

2. Finn ut av når FNs Barnekonvensjon ble vedtatt i FN (Forente Nasjoner).

3. Når ble Barnerettighetene akseptert (ratifisert) i Norge?

4. Når ble barnerettighetene en del av den norske loven (inkorporert i norsk lov)

5. Nevn de fire hovedområdene barns rettigheter dreier seg om.

6. Kan vi si at noen av disse rettighetene ble ”brutt” i filmens fortelling?

7. Hvis ja – diskuter hvorfor dere mener dette.

Valg og verdier:

1. Hvorfor følte Julie at hun måtte levere lappen med den hemmelige adressen til faren sin?

2. Hva skal man gjøre hvis en handling både kan være gal og riktig?

3. Hva betyr det å ta et valg?

4. Hva er det viktig å tenke over når man tar et valg som får konsekvenser (går ut over) andre mennesker?

5. Er det alltid galt å lyve? Når kan det være mindre galt å lyve?

6. Hvorfor er det vanskelig for Julie å snakke i store forsamlinger?

7. Hvordan kan man øve seg opp til å snakke foran andre uten å være redd?

Oppgave: La elevene få ett minutt til å fortelle om sin beste venn foran de andre i klassen. Alle gir stor applaus etter hver presentasjon.

Vennskap:

1. Hva slags symboler (uttrykk) hadde de tre jentene for sitt vennskap?

2. Når vet man at man er venner?

3. Hva er forskjellen på en venn – og en bestevenn?

4. Hva gjør man ikke mot venner?

5. Hva gjorde Julia mot Naisha, slik at hun ble sint og lei seg?

6. Hvorfor måtte Mette sladre om det med lappen? Var det sladring eller forsnakket hun seg?

7. Hva skal man gjøre hvis man har vært dum mot en venn?

8. Hvis man ikke har forstått at man har gjort noe galt, er det riktig å be om unnskyldning da? Hvorfor? Eller hvorfor ikke?

9. Hvor langt kan man gå for å beskytte vennene sine?

10. Var det riktig eller galt av Mette og Julie å rømme hjemmefra uten å si til mor og far hvor de skulle? Hvis riktig, fortell hvorfor. Hvis galt – fortell hvorfor.

11. Hva kan man si til foreldrene sine, hvis de har vært redde for deg, fordi du har vært borte uten å gi beskjed?

12. Hva er viktig å tenke på når man er på et fremmed sted med mennesker man ikke kjenner?

13. Hva skal man aldri gjøre i sånne situasjoner?

14. Hvilke telefonnumre kan man ringe når man trenger hjelp?

Kompetansemål

Fag/tema

 Fag: Norsk , Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk
Tema:Vennskap/respekt, Konflikt/krig og menneskerettigheter