Introduksjon

Tverrfaglige oppgaver og Kahoot for ungdomstrinnet og VGS i historie, samfunnsfag og medie- og informasjonskunnskap.

 
Tungtvannsaksjonen mot Vemork regnes som en av de mest kjente aksjonene fra andre verdenskrig. Sabotasjene mot Norsk Hydros anlegg hadde som mål å hindre at Tyskland fikk tilgang til tungtvann. De historiske hendelsene er filmatisert flere ganger. I den norsk-franske spillefilmen Kampen om tungtvannet (1948) var flere av dem som deltok i aksjonene med som skuespillere. I 1965 kom den Hollywood-produserte spillefilmen Helter i Telemark og i 2014 ble hendelsene fra Pjukan på nytt dramatiskert i TV-serien Kampen om tungtvannet (2014).
 
Du finner Helter i Telemark og TV-serien Kampen om tungtvannet her på Filmrommet.
 

Oppgaver

Klikk her for å åpne hele undervisningsopplegget

Tungtvannsaksjonen

Klikk her for å åpne kun oppgavene i tekst

 Oppgaver

 1. Hva er tungtvann?
 2. Hvorfor var det viktig at tyskerne ikke fikk tilgang på tungtvann?
 3. Tungtvannsaksjonen består av flere faser: Grouse, Swallow, Freshman, Gunnerside og senkingen av jernbanefergen Hydro. Sett opp en tidslinje og lag en kort beskrivelse av hva som hendte i de ulike fasene.
 4. Hvordan tror du samtidige hendelser i 1967 har påvirket filmprodusentenes fremstilling av tungtvannsaksjonen i Helter i Telemark? Kom med eksempler.
 5. På hvilken måte fremstiller TV-serien Kampen om tungtvannet de historiske hendelsene annerledes enn Helter i Telemark?

Drøft

 1. Drøft hvordan verden kunne sett ut i dag om Nazi-Tyskland hadde kommet lenger i sin forskning.
 2. Drøft, ved hjelp av kildekritiske prinsipper, hvor pålitelig film og TV-serien fremstiller de faktiske historiske hendelsene.

Kompetansemål

Relevante kompetansemål i historie og samfunnsfag

Kompetansemål hentet fra nye læreplaner i forbindelse med fagfornyelsen.


Etter 10. årssteget:

 • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane.

Etter Vg3:

 • Sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst.

Medie- og informasjonskunnskap 2:

 • Analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og fjernsynssjangrar.

 

Kjerneelement:

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar (10. trinn)
 • Demokratiforståing og deltaking (10. trinn).
 • Historiebevissthet (Vg3)
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver (Vg3)