Introduksjon

 Handlingen
Marieme er seksten år og bor i et av de fattige forstedene til Paris. Hennes mor er eneforsørger og må jobbe om kveldene og nettene som renholder. Dette gir Marieme mye ansvar for sine to yngre søstre. Deres eldre bror bidrar med lite annet enn hersing og kjefting.

Marieme lykkes i liten grad på skolen, og når hun skjønner at hennes karakterresultater ikke kvalifiserer til plass på videregående, ser hun at fremtidsmulighetene begrenser seg veldig.

Det er da hun møter Lady, Adiatou og Fily, tre jenter som har droppet ut av skolen og får dagene til å gå med stjeling i butikker, rivalisering med andre jentegjenger og dyrking av eget samhold. Disse tre rekrutterer Marieme til gjengen sin, og hennes liv fylles av spenning. For første gang i sitt liv øyner hun muligheten for å oppnå samhold, luksusvarer og status.

Nå kan hun tillate seg å drømme om en vei bort fra slit og fattigdom. Men hvor lenge kan denne drømmen holdes i live? Og er dette veien til lykke?

Om filmen
Girlhood (orig. Bande de filles) er en ungdomsfilm skrevet og regissert av franske Céline Sciamma. Hun er fra før kjent for sin medvirkning til prisbelønte filmer som Vannliljer (hennes debut som langfilmmanusforfatter) og Tomboy. Temaer rundt barndom, ungdomstid og oppvekst står sentralt i hennes arbeider.

Sciammas regi legger vekt på å skildre de fysiske miljøene som hennes karakterer befinner seg i. I Girlhood sitt tilfelle trer gedigne blokker og øvrig arkitektur i stål og betong tydelig frem og gjenspeiler det harde og kalde oppvekstmiljøet til filmens hovedrollekarakterer.

Marieme spilles av Karidja Touré, et relativt ubeskrevet blad som skuespiller. Rollen som Marieme behersker hun imidlertid svært overbevisende. Vi ser henne mestre sine roller som både datter, storesøster, lillesøster, venninne, kjæreste m.fl. – og dette samtidig som at hun i handlingen gjennomgår en tydelig transformasjon fra å være en usikker ungjente til å bli et hardbarket gjengmedlem. Karidja lykkes i å skildre hvordan den ulykkelige og såre ungjenta hele tiden skinner igjennom fasaden til den Marieme som stadig prøver å fremstå mer og mer tøff og uanfektet.

 

Opplegget er utarbeidet av Per Olav Heimstad.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.


Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.


(Alle gjengitte sitat under er oversatt til norsk fra en versjon av filmen med engelske undertekster, ikke direkte fra den franske talen. Derfor kan disse formuleringene avvike noe fra de undertekstene man kan lese på den norske kinoversjonen.)

A) KARAKTERENE
1) Beskriv Marieme. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

2) På hvilke måter mener du Marieme kunne ha brukt sine sterke sider til å få en bedre livssituasjon – uten å måtte ty til gjengkriminalitet?

3) Hvilket inntrykk får du av Mariemes mor, Asma? Gi eksempler på hva hun gjør og sier som du synes er bra og ikke bra for familien sin.

4) I løpet av kort tid etter at Marieme er blitt kjent med jentegjengen begynner hun å gå i skinnjakke, hun slår ut håret og sminker seg. Hvor viktig er denne endringen av utseende for hennes tilhørighet i gjengen? Hvor viktig er det i ditt ungdomsmiljø at man kler seg på den ene eller andre måten?

5) Hvordan tror du Mariemes to yngre søstre opplever å ha henne som storesøster? På hvilke ulike måter er hun et godt forbilde, og på hvilke måter er hun et dårlig forbilde?

6) Hva får vi vite om Ismael, gutten som blir Mariemes kjæreste? Skriv ned noen av hans personlighetstrekk. Hvorfor tror du Marieme forelsket seg i han?

7) Marieme blir kjent med jentegjengen bestående av Lady, Adiatou og Fily. Hvorfor tror du de tre ønsker at Marieme skal bli en del av gjengen? Oppgi ulike grunner.

8) Hvorfor tror du Lady er blitt gruppas leder? Skriv ned noen av hennes tydeligste personlige egenskaper.

9) Hva bygger de fire jentene vennskapet sitt på? Hva har de til felles?

10) Gi eksempler på scener hvor de fire venninnene behandler hverandre med respekt, og scener hvor du synes de burde ha behandlet hverandre bedre.

11A) Djibril er Mariemes storebror. Han er veldig streng med henne. Gi eksempler på argumenter både for og mot hans oppførsel overfor Marieme. (At han oppfører seg truende og er til dels voldelig kan ikke forsvares, men prøv og finn ut av hans tanker bak disse handlingene.)

11B) Hvorfor reagerer Djibril slik han gjør da han finner ut at Marieme har hatt sex med Ismael?

12) Beskriv Abou (han som i filmens siste del gir Marieme jobb som dop-kurér.) Hvordan vil du beskrive hans omsorg for Marieme? Hvorfor tar han seg av henne?

13) Snakk sammen i grupper. Hvilket liv tror du det kan være mulig at Marieme har oppnådd fem år frem i tid? Gi eksempler på ulike alternativer. (Inkluder hva du tror om hennes fremtidige forhold til søsknene sine.)  
 
B: OPPVEKST/IDENTITET/FREMTIDSMULIGHETER
1) Hvilket inntrykk fikk du av bydelen Marieme bor i? (Navngitt som Le Clos-Francais.) Nevn fordeler og ulemper med å bo i en bydel av denne sorten.

2) I sin samtale med læreren sin (i filmens start) får Marieme beskjed om at hun ikke kan begynne på videregående. Marieme ber læreren være så snill å ombestemme seg og sier: ”Jeg vil være som de andre. Normal.” Læreren svarer: ”Det er litt for sent for det nå.” Hva synes du om lærerens svar? Diskuter i grupper hva dere mener læreren burde ha sagt til Marieme i denne situasjonen. 

3) Gi eksempler på ulike barn og unges oppvekstkår som gjør det vanskelig for dem å prioritere skole og skolearbeid. Gi gjerne eksempler du kjenner til fra andre land.  

4) Kunne handlingen i Girlhood ha funnet sted i ditt nærmiljø? Begrunn svaret ditt.

5) Snakk sammen i grupper om hvem som påvirker deg. Søsken, venner, foreldre, lærere? Hvem preger deg – hvor mye – og på hvilke måter?

6) Hvilke mennesker i livet ditt har du ansvar for? Hvilke typer ansvar?

7) I filmens slutt ser vi Marieme i en fortvilet situasjon. Hun har avvist Abous tilnærminger og gjort ham sint – og hun har avslått Ismaels ”frieri”. Hun er alene, hun har lyst til å dra hjem til familiens leilighet, men får seg ikke til å gjøre det. Hva tror du hun kommer til å gjøre etter dette? Hvilke alternativer har hun? Snakk sammen i klassen eller i grupper.

8) Hvilke fordeler gir det å være med i en gjeng? Diskuter i klassen. (Snakk først sammen om en tilnærmet felles forståelse av gjengbegrepet.)

9) Hva er det de ulike gjengene i filmen oppnår med å sette opp slåsskamper?

10) Hvilke fremtidsdrømmer har du og dine medelever? Snakk sammen i små grupper. Hvilke fremtidsmål er lett å oppnå – og hvilke er vanskelige?

11) Hvor viktig er det å prioritere skolearbeid for å kunne nå fremtidsdrømmene sine? Gi eksempler på hva du ønsker å oppnå i livet, og tenk gjennom i hvor stor grad resultatene du får på skolen påvirker hvor mulig det er for deg å realisere drømmene dine.

C: SCENER
1) Gjenfortell i grupper hva dere husker fra scenene under. Diskuter hva dere tror er årsaken til at Marieme gjør de tingene hun gjør i disse ulike situasjonene.

- Da morens sjef tilbyr henne sommerjobb som renholder, og Marieme truer henne til å forandre mening.

- Da Marieme oppsøker Ismael om natta for å ligge med ham.

- Da jentene er samlet for å danse, og Marieme ser sin eldste lillesøster true noen andre (hvite) jenter. Marieme går da bort til lillesøsteren for å avverge situasjonen, og ber henne dra hjem.

- Da Ismael i filmens siste del sier han vil gifte seg med Marieme, men hun svarer at hun ikke kan.  

2) I flere situasjoner ser vi Marieme observere de tre andre jentene i gjengen. Diskuter i grupper: Hvilke tanker tror du hun gjorde seg om de tre venninnene sine i disse situasjonene?

- Da Marieme blir med jentene til Paris sentrum for første gang. Da de på en T-banestasjon møter fire andre jenter på motsatt perrong. De to gjengene begynner å rope sjikanerende ting til hverandre.

- Da hun ser Lady tape slåsskampen mot jenta i den andre gjengen.

- Da de spiller minigolf, og Adiatou begynner å krangle med Fily om reglene.
 
D: DIVERSE
1) Hvorfor bruker de fire jentene pengene sine (de pengene de har stjålet og truet seg til) på å ta inn på hotell? Hva er det de gjør på dette hotellrommet og hvorfor?

2) På hotellrommet danser de til Rihannas låt Diamonds. Finn og les teksten til denne sangen. På hvilke måte passer tekstens tema/innhold til jentenes situasjon? 

3) Hva betyr kriminell lavalder? Hva er den kriminelle lavalderen i Norge?

4) Kan denne filmen på noen måte inspirere unge mennesker til å bli medlemmer av kriminelle gjenger? Begrunn svaret ditt.

5) Hvorfor tror du Ladys far valgte å klippe av håret hennes som straff for å ha vært med i slåsskampen mot den andre gjenglederen?

6) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

7) Jentene kjefter på den (hvite) klesbutikkarbeideren, fordi de mener hun fulgte ekstra godt med på hva Marieme gjorde når hun så på klærne. Du spør henne sint: ”Tror du ikke vi har penger? Tror du vi er tapere?” Snakk sammen om denne situasjonen. Hadde den butikkansatte grunn til å mistenke Marieme for noe? Bidro jentene, ved å kjefte, til å øke eller minske butikkjentas fordommer? Begrunn svarene dine.

8) Hvorfor danser man? Gi eksempler på hva som kan være årsaken til at ulike mennesker danser.

9) I de fleste filmer ser man at hovedpersonens liv plutselig endrer seg betraktelig. (Turning point.) Dette skjer som regel i løpet av filmens første femten minutter. Hvilken hendelse er det i Girlhood som gjør at Mariemes liv tar en brå vending?

10) Vi ser at jentene en dag møter en gammel venninne, hun som tidligere, før Mariemes tid, var ”gjengens fjerde medlem”. Hun har med seg babyen sin, hun er tenåringsmamma. Hva tror du hun som ung jente i denne bydelen opplever som fordeler og ulemper med å ha fått dette barnet? (Bonusspørsmål: Hva tror du denne jenta het?)

11) Marieme får jobb som dop-kurér av Abou. Han gir henne og en annen jente (som jobber som prostituert) en leilighet å bo i. Nå må Marieme kle seg som en gutt. Hvorfor må hun det?

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Hvor bra synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

7) Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt.

8) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

9) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Kompetansemål

SAMFUNNSFAG

 Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet samfunnskunnskap, og kompetansemål etter Vg1/Vg2 innen hovedtemaet individ, samfunn og kultur.

NORSK

 Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene sammensatte/muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

RLE

 Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

FREMMEDSPRÅK, FRANSK

 I tillegg vil filmen på ulikt vis kunne brukes opp mot franskundervisning. All handling er lagt til områder i og rundt Paris – og all tale er på fransk.