Introduksjon

I Paddington 2 er den snille bjørnen Paddington ute på nye eventyr. Vi får bli med til barbereren, vi drar på tivoli og dessverre må Paddington også en tur bak lås og slå. Men uansett hvem han møter på sin vei, ser Paddington alltid etter det gode i mennesker. Det betyr at selv om han relativt ofte kløner det til for både seg selv og andre, går det heldigvis som regel alltid godt.
 

Om filmen
 

Paddington har i denne filmen bare ett ønske. Han vil gi en helt spesiell bursdagsgave til tante Lucy som betyr så mye for ham. En utbrettbok om London fra antikvitetsbutikken til hans gode venn, herr Gruber. Men dette er en svært sjelden og ettertraktet bok. Paddington får seg derfor en jobb for å få råd til å kjøpe boka. Men dagen før han har spart opp nok penger til å kjøpe den, tar Paddington en tyv på fersken som er ute etter den samme boka. En misforståelse gjør at Paddington blir feilaktig pekt på som tyven, og han havner dermed i fengsel. Paddington og familien Brun gjør det de kan for å renvaske Paddington og avsløre den virkelige tyven, som også viser seg å være en mester i forkledning.
 
Filmen passer godt å vise i både norsk, samfunnsfag, KRLE og eventuelt i engelsk. Filmen er for øvrig dubbet til norsk.

Oppgaver

Oppgaver i norsk

Om filmen

 • Hva synes du om filmen?
 • Ta for deg en eller flere av de fargerike karakterene vi treffer i Paddington 2. Hvordan forandrer de seg i løpet av filmen?
 • Hvorfor er utbrettboka så innmari spesiell og ettertraktet? Er boka ettertraktet av samme grunn for Paddington og Felix Bakken?
 • Hva er budskapet i filmen?

Oppgaver i samfunnsfag

Familieformer

 • Fortell hva du vet om familien Brun? Hvordan er denne familien lik eller forskjellig fra din familie?
 • Jonathan tør ikke vise de andre kompisene at han er glad i å leke med damptog. Hvorfor ikke?
 • Hva betyr det å være "tro mot seg selv"? Diskuter i klassen hvor lett eller vanskelig det er å "være tro mot seg selv"

Rettigheter

 • Paddington roter seg ofte opp i ting, og blir lett misforstått. Hvorfor tror du dette skjer?
 • Hva betyr det å være annerledes?
 • Paddington blir i filmen fengslet selv om han ikke har gjort noe galt. Hvorfor tror du det skjer? Kan dette også skje i virkeligheten? 

Oppgaver i KRLE

Respekt og toleranse

 • Filmen viser at man kommer langt med gode manerer. Hva er egentlig manerer, og hvorfor er det viktig at de er gode?
 • Hva er verdier? Hvilke verdier er viktige i denne filmen?
 • Hva betyr ord som fellesskap, samhold og egoisme for eksempel? Kan du knytte noen av karakterene i filmen opp mot disse ordene?

Kompetansemål

Læreplan i Norsk - etter 4. årstrinn

Muntlig kommunikasjon - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

Språk, litteratur og kultur - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program
 • samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk

 

Læreplan i samfunnsfag - etter 4. årstrinn

Utforskaren - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

Samfunnskunnskap - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • samtale om variasjonar i familieformer og om relasjonar og oppgåver i familien
 • gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast
 • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

Læreplan i KRLE - etter 4. årstrinn

Filosofi og etikk - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier
 • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis