Introduksjon

I dokumentaren Bombshell: The Hedy Lamarr story blir det sagt “Hedys ansikt var et av sin tids mest kjente. Likevel sa hun at hun aldri ble sett slik hun var.” Denne filmen prøver å vise hvem hun egentlig var - på godt og vondt.

 

Om filmen

Du skal ikke skue hunden på hårene, sier vi her i Norge. Don’t judge a book by its cover, sier de på engelsk. Disse kjente ordtakene brukes gjerne for å si at hvordan man ser ut ikke trenger å si noen ting om hvordan man er som person. Denne dokumentaren viser disse ordtakene i praksis.
 
I Hedy Lamarr sitt tilfelle ble det som gjorde henne til en stjerne - hennes vakre utseende- også hennes forbannelse. Bombshell: The Hedy Lamarr story er en trist, men fascinerende historie. Dokumentaren er også en gjenreisning for en kompleks og storartet kvinne som ikke fikk respekt for hennes intellekt og innsats før hennes aller siste dager.

I tillegg til å bli kjent med en fascinerende person og skuespiller, får du også et historisk tilbakeblikk på klassisk Hollywood-glamour, 2. verdenskrig og ikke minst Hedy Lamarrs oppfinnelser innen trådløs kommunikasjon.

 

Viktig kvinnestemme 

Lamarr ville kanskje aldri selv brukt ordet feminist, men som oppfinner, alenemor, skuespiller og ikke minst produsent var hun på mange måter forut for sin tid når det kommer til likestilling. Denne dokumentaren viser hvordan Lamarr heller ble brukt som billig underholdning for soldatene i krig i stedet for intellektet og patentet hennes innen trådløs kommunikasjon. Denne oppfinnelsen kunne ifølge ekspertene potensielt ha hjulpet de allierte styrkene under andre verdenskrig.
 

 

Oppgaver

Oppgaver i samfunnsfag

Likestilling

 • Hvorfor tror du Hedy Lamarr aldri ble anerkjent og respektert for hennes viktige oppfinnelser før slutten av 1990-tallet?
 • Som oftest snakker vi om likestilling mellom kjønnene. Men hvilke andre former for likestilling har vi?
 • Hva er forskjell på formell og reell likestilling? 
 • Har vi (reell) likestilling i Norge i dag?
 • Hvilke land har mest og minst kjønnsdiskriminering?
 • Hvor er Norge på denne skalaen? Sammenlign med andre land over og under oss på listen.
 • Diskuter hva som skal til for å oppnå reell likestilling? Ta utgangspunkt i kjønnslikestilling, men hvis tid diskuter andre former for likestilling også.

Oppgaver i norsk

Stereotypier

 • Hedy Lamarr sa selv at hennes vakre ansikt var “en maske jeg ikke kan fjerne” - hva mener hun med dette?
 • Hva er stereotypier, og hvorfor har vi mennesker et behov for å “sette folk i bås”?
 • Feminist - hva legger du i dette begrepet? 
 • Feminist er et svært verdiladet ord. Forklar hva verdiladede ord går ut på, og hvor ordet feminist ligger på skalaen. 

 

Kompetansemål

Læreplan i norsk - etter 10. årstrinn

Språk, litteratur og kultur - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
 

 

Læreplan i samfunnsfag - etter 10.årssteget

Utforskaren - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på hva som blir opplevd som fakta og sanning
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsviklår og verdiar påverkar tankar og handlingar

 

Historie - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og notidig perspektiv
 

 

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Utrykksformer - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og fjernsynssjangrar
Medium, individ og samfunn - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

 • vurdere korleis media kan forme haldningar, normer og verdiar