Introduksjon

 

Kort om filmen

Joachim (28) har nesten gitt opp troen på et normalt liv, og er i ferd med å tape kampen mot heroinen. Han lever et dobbeltliv og avhengigheten har tatt fullstendig overhånd, idet han en dag får en uventet telefon fra ekskjæresten Maria. Han blir nødt til å ta vare på deres felles barn Lukas, som han aldri har møtt før. Med en voksende kjærlighet for Lukas, har Joachim en grunn til å forsøke å bryte sirkelen med årevis av misbruk. Klarer han å bli den han egentlig ønsker å være, eller er det for sent?

Oppgaver

Notat til oppgavene

 Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

 1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.


2. Hvilken relevans har tittelen for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Filmen åpner med en scene der hovedkarakteren Joachim forteller om det som synes å være en drøm, til en person vi ikke får se, men som vi antar er en psykolog. Hva skjer i denne drømmen? Hva tror du det som skjer i drømmen symboliserer, hva er drømmens egentlige betydning? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å bare vise Joachim i denne scenen, og ikke den han snakker til?

4. Scenene som følger i åpningen av filmen er alle filmet ovenfra og bakfra, i et slags nært fugleperspektiv. Hva tror du filmskaperne har ønsket å si med dette grepet? I slutten av filmen kommer dette perspektivet tilbake i noen få scener. Hva tror du dette begrepet skal fortelle hos her? Hva er det som knytter scenene som vises i dette perspektivet sammen? Hvor godt synes du dette visuelle grepet fungerer i filmen? Hva liker du ved det, og hva liker du ikke?
 
5. Hvordan vil du beskrive Joachim? Hva er hans gode og dårlige sider? Hvordan utvikler han seg gjennom filmen? Hva føler du at han har lært ved filmens slutt, på hvilke måter har han vokst som menneske?

6. Hvordan er Joachims forhold til menneskene han har rundt seg, og hvordan utvikler disse seg gjennom filmen? Skriv en kort beskrivelse av Joachims forhold til faren Sverre, broren Thomas, eks-kjæresten Maria og psykologen sin, og hvordan disse utvikler seg.

7. Broren til Joachim er åpenbart mye strengere med ham enn faren. Begge ønsker nok å hjelpe Joachim, men har veldig forskjellige måter å tilnærme seg Joachims problem på. Hvorfor tror du faren og broren til Joachim har så forskjellige syn på Joachim og hans problemer? Hvem av de to føler du har den riktigste måten å håndtere problemet på, og hvorfor? Hva tror du hadde vært den aller beste måten å hjelpe Joachim på?
 
8. Hvordan tror du at Joachim og Marias forhold har vært? Hva slags bakhistorie fikk filmen deg til å begynne å skape for de to karakterene? Hvilke filmatiske grep og scener i filmen tror du var med på å skape denne bakhistorien?

9. Joachims forhold til sønnen Lukas er det mest sentrale i filmen, og det som skal vise seg å påvirke Joachim mest. Hvorfor tror du at Joachim ikke har hatt noe forhold til sønnen når filmen begynner? Hvorfor tror du at Joachim bestemmer seg for å ta sin del av ansvaret og ta seg av Lukas, selv om han sier til faren på telefonen at han ikke vil? Hvorfor lyver Joachim om at faren ikke kunne komme og snakke med Maria første gang han treffer henne?

10. Hva er det som gjør at forholdet mellom Joachim og Lukas forandrer seg? Hvilke scener er det som viser denne forandringen? Hvordan endrer Lukas seg i løpet av filmen?

11. Hvorfor må Joachim gå jevnlig til psykolog og levere urinprøver? Hvordan klarer han å levere urinprøver som ikke viser at han fortsatt bruker narkotika? Hva tror du Joachim synes om disse kravene han må oppfylle?

12. Hva snakker Joachim og psykologen om i det siste møtet de har i filmen? Hvorfor tror du at Joachim føler at hun og alle andre tror at han kommer til å feile, eller "fucke opp", som han selv sier? Hva synes du om måten psykologen oppfører seg på overfor Joachim? Hvorfor tror du at Joachim og psykologen virker å ha så forskjellige syn på hans evne til å håndtere ansvaret for Lukas?
 
13. Hva er det som skjer med Joachim på slutten av filmen? Hvorfor tror du at han ender opp med å gjøre det han gjør etter bursdagen til faren? Hvordan reagerer Lukas på dette?

14. Hva er det som får Joachim til å komme til den erkjennelsen han gjør på slutten av filmen? Hvordan får du inntrykk av at det kommer til å gå med Joachim og Lukas? Synes at du filmen slutter håpefullt eller dystert? Hvorfor?

15. Hva slags inntrykk synes du filmen gir av hjelpeapparatet rundt narkomane? Hva slags inntrykk får du av psykologtjenesten, oppfølgingstestingen og barnevernet slik de blir fremstilt i filmen? Hvordan tror du at dette systemet kunne blitt bedre?

16. Det har lenge vært en stor debatt, både i Norge og andre land i verden, om hvordan man skal forholde seg til narkotikabruk i samfunnet. Det diskuteres blant annet om hvilke narkotiske stoffer som skal være lovlig og ulovlig, hva slags strafferammer bruk og salg skal ha, og hvilke behandlingsmetoder som fungerer best. Hva vet du om debatten rundt disse tingene i Norge? Bruk internett til å søke opp artikler om narkotikabruk i Norge, se på statistikker over omfanget, slik at du kan danne deg et bilde av dagens situasjon. Skriv et essay om et av de nevnte områdene innenfor denne debatten.

Kompetansemål

Fag/tema

 Fag: Engelsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget , Norsk
Tema:Filosofi og etikk, Helse og rus, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Nordisk, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Vennskap/respekt