Introduksjon

Samson er norsk rom. Han er 11 år og reiser rundt i Norge og Norden med familien sin. Det er ikke lett å opprettholde en nomadisk levemåte i et såkalt moderne samfunn. Dessuten kjenner Samson på fordommer mot romfolket - i møte med norske fastboende hver dag. Dokumentarfilmen følger Samson en sommer og gir et godt innblikk i romfolkets hverdag, kultur, gleder og sorger. Selv om filmen berører mange alvorlige tema, er den også veldig optimistisk og gir et flott bilde av en glad og ressurssterk gutt. 

Oppgaver

Oppgaver

 • Hva betyr det å være rom?
 • Hva sier Samson om hva det betyr å være rom?
 • Hva er viktige verdier for romfolket?
 • Hvorfor sier Samson at romfolket må reise hele tiden?
 • Hvordan blir Samson og hans familie behandlet på campingplassene – og hvorfor er det sånn?
 • Kan man si romfolket er utsatt for mobbing i Norge?
 • Er rasisme og mobbing i «slekt» med hverandre?
 • Hvorfor er det så mange som ikke «liker» romfolket?
 • Hva betyr «fordommer»?
 • Hva kan være eksempler på fordommer mot romfolket?
 • Hva sier Samson i filmen at romfolk pleier å bli utskjelt for?
 • Hva mener Samson kan være løsningen på at romfolket kan få leve «i fred» og sånn som de gjør?
 • Hva er likheter og forskjeller mellom norske romfolk og romfolk fra andre land?
 • Hva kan vi gjøre for å bli bedre kjent med romfolk?

Kompetansemål

Fag/tema

Fag: Samfunnsfag, Livssyn og etikk

Tema: Mobbing, Individ/Samfunn, Oppvekst/familie