Introduksjon

Kortflmen Small Talk handler om noe så lokalt som en religiøs storfamilie fra Kristiansand. Likevel har den gått sin seiersgang i både inn - og utland. 

 

Handling

På overflaten er familien Dvergsnes fra Kristiansand en velmenende og jovial familie. Mellom linjene viser det seg at ingen i familien har noe særlig til felles. Slik som det er i familier flest, har man liten mulighet for å komme seg unna. På denne måten skapes det bunnsvarte, men også ofte svært komiske øyeblikk. Filmen fremstår nesten som en dokumentar, men regissørene Even Hafnor og Lisa Brooke Hansen har brukt amatørskuespillere som har delvis improvisert frem innholdet. Hafnor har faktisk hanket inn sin egen mor og far som spiller et av ekteparene i den dysfunksjonelle familien.

 

Universell tematikk

Regissør Even Hafnor har tidligere sagt at han ønsket å problematisere noe han mener er en særegen omgangsform for familier i Agder-fylkene, nemlig å feie ubehagelige temaer under ­teppet. Men etter et fantastisk år med hederlig omtale og priser på anerkjente filmfestivaler over hele verden, kan man kanskje ane at filmen er mer universell og gjenkjennbar enn ved første sørlandske øyekast.

 

Oppgaver

Oppgaver i mediefag

Analyseoppgaver

 • Hva er et filmatisk virkemiddel?
 • Gjør rede for virkemidlene som er brukt i filmen, slik som for eksempel humor og symboler.
 • Hva kjennetegner måten karakterene (personene) kommuniserer i filmen?
 • Hva er egentlig small talk?
 • Hva er det som blir sagt mellom linjene? Gi eksempler. (Elevene kan for eksempel skrive en egen tekst der de foreslår hva som egentlig blir sagt i filmen).
 • Hvordan oppfører karakterene seg mot hverandre?
 • Hva er god kommunikasjon? Er dette mulig å få til?
 • Hvilken sjanger/sjangre hører denne filmen til?
 • Hva er en mokumentar? Hva er forskjellen på en mokumentar og en dokumentar?
 • Hvilke utfordringer har man i møte mellom fiksjon og virkelighet?
 • Hvordan kan vi skille sant fra usant? Finnes det en total sannhet? Diskuter i klassen.

 

Oppgaver i samfunnsfag

Familie

 • Hvilke ulike familieformer finnes?
 • Hva menes med storfamilie og kjernefamilie?
 • Diskuter hvordan familien har utviklet seg gjennom generasjoner.

Stereotype fremstillinger

 • Hva er en stereotypi?
 • Gi eksempler på hvordan man kategoriserer personer, for eksempel ut i fra måten de snakker, hvor de bor og hvordan de ser ut. 

Oppgaver i KRLE

Kristne sørlendinger?

 • Hvordan kommer kjønnsroller og familierelasjoner til uttrykk i Small talk?
 • Familien Dvergsnes er kristne. Mange mener folk fra sørlandet er mer religiøse, og går mer i kirka, enn folk i resten av landet. Hva tror du, er sørlendinger mer kristne enn andre?
 • Hva menes med pietisme og sekularisering?
 • Hvilken posisjon har kristendommen i det norske samfunnet i dag?

Oppgaver i norsk

Dialekt og talemåte

 • Small talk viser en familie fra Sørlandet (Kristiansand). Sørlendinger blir ofte fremstilt som forsiktige og trege. Hva kjennetegner den sørlandske dialekten?
 • Tror du sørlendingenes dialekt spiller inn på hvordan andre oppfatter dem? På hvilken måte?
 • Hvordan blir din by /landsdel fremstilt og hvorfor?

Kompetansemål

Læreplan i medie - og informasjonskunnskap 1 og 2 etter VG1/VG2

Utrykksformer 1 - mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gjere greie for typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underhaldning
 • diskutere objektivitetsomgrepet i samband med formidling av stoff i media

Utrykksformer 2 - mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og fjernsynssjangrar
 • analysere og evaluere eigne og andre sine medieprodukt 

Læreplan i samfunnsfag etter VG1/VG2

Individ, samfunn og kultur - mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

Læreplan i KRLE etter 7. trinn

 Filosofi og etikk - mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene

Læreplan i norsk etter 7. trinn

 Språk, litteratur og kultur - Mål for opplæringa at eleven skal kunne

 • sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de skriftlige målformene bokmål og nynorsk
 • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker