Introduksjon

Anbefalt bruk i skolen:
Filmen passer for 1-6 klasse, og kan knyttes til emner som erting, vennskap og rettferdighet.

Filmens innhold:
En humoristisk film om en lur jente på åtte år som har lyst til å hoppe tau i fred. Jenta blir plaget både av en sur og sint nabo og noen større barn. Heldigvis er hun så smart at hun vet hvordan hun skal ta igjen, slik at hun kan rope æddabædda inni seg!

Oppgaver

Oppgaver

 
Oppgaver knyttet til filmen:

 • Synes du at det var en rettferdig slutt på historien? Forklar hva du mener med at noe er rettferdig. Bør man alltid ta igjen når noen er slemme?
 • Hva var det egentlig som skjedde? Forklar for de andre i klassen hvordan du opplevde filmen.
 • Tror du at noe slikt kunne hende i virkeligheten? Vet du forskjellen på fantasifilm (fiksjonsfilm) og film fra virkeligheten (dokumentarfilm)?
 • Skriv en liten fortelling om noen rampestreker du selv har gjort.
 • Jenta i filmen forvarer den lille gutten når de store barna erter. Har du noen gang gjort det samme? Hva er det lureste man kan gjøre når noen erter?

  Filmkunnskap:
  Hva er kortfilm?
  Kortfilm har som felles kjennetegn at det skal fortelles en liten historie på en kort og presis måte. Kortfilm kan sette i sving sterke følelser og fortelle en viktig historie selv om den bare varer ett minutt. Diskuter om en kortfilm og en novelle minner om hverandre. Pek på forskjeller mellom kortfilm og spillefilm

  Nyttig å vite:
  Filmene kan leies eller kjøpes på video hos Norsk filminstitutt. Der en de samlet på en kassett sammen med fire andre norske kortfilmer. Kassetten heter En djevel i skapet og seks andre kortfilmer for barn.

Kompetansemål

Fag/tema

 Tema: Erting, vennskap og rettigheter.