Introduksjon

Bawke er en hjerteskjærende historie om en far og sønns flukt for å få et bedre liv i Norge. I den kalde norske vinterlufta ser vi at pappaen i filmen må ta et valg de fleste foreldre håper de aldri må ta stilling til.
 

Handling

To kurdiske flyktninger, en far og sønn, ankommer Oslo etter å ha vært på flukt i lengre tid. De krangler om et fotball-kort som sønnen ønsker å ha med seg, men far vil kaste kortet i frykt for at politiet vil sende dem tilbake til Kurdistan. Det er likevel først da de har ankommet Norge at problemene virkelig melder seg. I fare for å bli deportert, bestemmer faren seg for å dra fra sønnen som har en bedre sjanse for å få opphold dersom han er alene. Tilfeldigvis treffes far og sønn igjen på asylmottaket der far har fått beskjed om at han skal sendes tilbake. Sønnen prøver desperat å løpe etter far, men når politiet spør om far kjenner gutten, sier faren nei. I det politiet kjører avgårde med far, finner sønnen en gjengjemt lue på veien. Inni her finner han igjen fotballkortet sitt.

 

Priser og utmerkelser

Filmen har mottatt en rekke priser og utmerkelser, blant annet Gullstolen ved Kortfilmfestivalen i Grimstad (2005) og Amanda for beste norske kortfilm (2005). I 2010 ble filmen kåret til tiårets beste norske kortfilm av filmmagasinet Rushprints fagjury.
 

 

Oppgaver

Oppgaver i samfunnsfag


Mennesker på flukt

Del dere opp i grupper som skal representere de ulike politiske partiene i Norge.

 • Presenter for resten av klassen de ulike politiske standpunktene i forhold til å ta i mot flere flyktninger eller ikke.
 • Drøft ulike scenarier i klassen. Hvor er, og hva gjør far og sønn i Bawke i dag?
   

 

Oppgaver i mediefag

Filmanalyse

 • Hva handler filmen om?
 • Bawke betyr 'far' på kurdisk. Hvorfor har filmen fått denne tittelen?
 • Gi en beskrivelse av filmens karakterer.
 • Hvorfor er fotballkortet så viktig for gutten?
 • Hva er filmens vendepunkt?
 • Hvorfor velger far til gutten å handle som han gjør?
 • Diskuter hva som kunne hendt om han hadde valgt annerledes?
 • Hva symboliserer fotballkortet på slutten av filmen?
 • På hvilken måte er filmen aktuell i dag? 

Kompetansemål

Læreplan i samfunnsfag etter 10. årstrinn:

Samfunnskunnskap:

 • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn
 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
 • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Læreplan i medie - og informasjonskunnskap 1 og 2 etter VG1/VG2

Utrykksformer 2 - mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og fjernsynssjangrar
 • analysere og evaluere eigne og andre sine medieprodukt