LAND I VERDEN: Utsyn over Portugal

LAND I VERDEN: Utsyn over Portugal
Passer for alle aldre
Geografifilm om Portugal. Filmen inngår i serien "Land i verden".

11 år gamle Joana bor i Lisboa med familien sin. Hun er aktivt med i miljøklubben på skolen, og gjennom hennes interesse i dette arbeidet blir vi invitert til å se på hvordan situasjonen er i dagens Portugal. Her vises og fortelles det om landets fiske, om vinindustrien, skogbruket, elvene og kraftstasjonene, men også om de vakre strendene, de gamle slottene og den lange kystlinjen som trekker en stor mengde turister til det landet Joana bor i.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.