Kirgisistan

Kirgisistan

Kirgisistan
Passer for alle aldre
Ein opplysande dokumentarfilm om den tidligere sovjetrepublikken Kirgisistan.

Landet er no sjølvstendig og er i ferd med å byggja ei ny framtid grunna på eigen kultur, språk og styresett. Filmen syner ein ung nasjon med røter i eldgamal mongolsk kulturtradisjon, der hestar og stammefolk har bore fram landet i all tid. Sovjettida har prega landet lite, noko som gjev landet særtrinn. Framleis skal utviklinga av landet og folket vera i tråd med tradisjonane - men også med eit blikk inn i framtida.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.