Afrika sør for Sahara

Afrika sør for Sahara

Afrika sør for Sahara
Passer for alle aldre
Undervisningsfilm om geografi og samfunnsforhold i Afrika sør for Sahara.

På 1800-tallet fordelte kolonimaktene Afrika sør for Sahara seg i mellom. Grensene mellom de 54 landene var et resultat av politiske overenskomester og ble trukket uavhengig av etniske grupperinger og territorier. Landene består i dag av rundt 2000 etniske grupper som til sammen snakker over 1000 språk. Filmen handler om konfliktene som har oppstått i kjølvannet av koloniveldet og tar opp historie, handel, klima, landskap, apartheid, demokrati og økonomi. En film som gir et godt oversiktsbilde av situasjonen i de afrikanske landene sør for Sahara.Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.