MATTE i Praksis: Den tomme talllinja

MATTE i Praksis: Den tomme talllinja
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen.

Den tomme tallinja viser en spennende og utradisjonell måte å tenke regning på. Intensjonen er å sette barna sine egne strategier og hovedregning i fokus. Metoden tar utgangspunkt i barna sine erfaringer med å telle. Strategien er å holde på det ene tallet og dele opp det andre.

MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. – 4. trinn i grunnskolen. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer barna.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.