Snart 17

Snart 17

Snart 17
Anbefalt aldersgrense 12 år
Historien om den snart 17-årige Mariannes opplevelser når hun for første gang står ansikt til ansikt med sin pennevenn Svein. Marianne er for tykk, og sliter med idealene for hvordan man må se ut for å bli akseptert av guttene og det øvrige ungdomsmiljøet. Ikke uten en viss humor forsøker hun å takle sine overflødige kilo, men selv ikke hennes egen familie forstår det presset hun kjenner for å fylle det konvensjonelle kvinneidealet. I sitt vennskap og møte med Svein oppdager hun at hun har andre og mer verdifulle egenskaper å bygge sin identitet på.

Ansvarlig distributør:
SF Norge

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.