Nr. 153

Nr. 153

Nr. 153
Passer for alle aldre
Nr. 153 handler om hvordan det er å vokse opp med en forelder i fengsel, og hva dette kan gjøre med et barn. En film om å bære noens andres skam, om kollektiv straff og utenforskapet som gjør seg gjeldende i det daglige livet.

Filmmakeren Angela Bravo og hennes søsken vokste opp med å besøke sin livstidsdømte far i forskjellige høysikkerhetsfengsler i Sverige, hvor de tilbringer sommerferier, fødselsdager og jul sammen.
Fengselet blir deres andre hjem, et ingenmanns land med smale besøksrom, porter og sikkerhetsvakter.
Pedagogisk opplegg utgitt av det Svenska Filminstitutet
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.