Death at a Funeral

Death at a Funeral

Death at a Funeral
Anbefalt aldersgrense 12 år
For de fleste er begravelser bare noe man ønsker å få overstått, og hvis det var opp til Daniel ville han hoppet over dagen hvor hans far skulle gravlegges. Hvordan skal han klare å skrive et minneord som vil leve opp til det som hans suksessfulle forfatterbror har skrevet til tidligere familiebegravelser? Og hvordan skal han klare å dekke alle kostnadene til begravelsen, han som knapt klarer å brødfø seg selv og familien?

Når slekten samles på det prektige landstedet blir problemene flere. Kjæresten til kusinen Martha har kommet i skade å svelge et narkotisk stoff i stedet for beroligende medisin, og påstår hardnakket at det er liv i kisten! Og midt i det hele dukker en ukjent mann opp og truer med å avsløre den skandaløse sannheten om den avdøde. Nå er det opp til de to brødrene å gjennomføre begravelsen med en viss verdighet og samtidig sikre at farens hemmelighet følger med i graven.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.