Too Much Johnson

Too Much Johnson
Passer for alle aldre
Orson Welles' første spillefilm, som i lang tid ble ansett å ha forsvunnet helt frem til en kopi plutselig ble funnet og restaurert.

Too Much Johnson er en historie om en mann som etter å ha hatt en affære med en kvinne blir jaget av kvinnens mann. Men det trekantede dramaet blir til et kvadrat når det viser seg at mannen later til å være noen andre.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.