Dyrene i Hakkebakkeskogen

Dyrene i Hakkebakkeskogen
Passer for alle aldre
Her finner du interaktive oppgaver til et klipp fra filmen Dyrene i Hakkebakkeskogen. I dette klippet skal Morten Skogmus presentere en helt ny lov i skogen, han er nemlig lei at rovdyrene i skogen prøver å spise han opp! Oppgavene passer å bruke i fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag for 1. - 4. trinn. Etter at du har logget inn på Filmrommet kan du enkelt dele oppgaven med elevene dine. Trykk på delingsikonet og send lenka til elevene i klassen din.

Tema: Vennskap, hensyn, ikke lov å stjele, dyr i norsk natur

Relevante kompetansemål:

Norsk
- skrive tekster for hånd og med tastatur

Samfunnsfag
- reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder

KRLE
- identifisere og reflektere over etiske spørsmål

Naturfag
- utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
Se hele Dyrene i Hakkebakkeskogen her
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.