Astronomiens pionærer – Tycho Brahe

Astronomiens pionærer – Tycho Brahe

Astronomiens pionærer – Tycho Brahe
Passer for alle aldre
1500-tallet har blitt århundret der astronomi endret seg fundamentalt. Årsakene til det var nye teorier fra først og fremst Kopernicus.
Brahe og Galileo forsøkte deretter gjennom sin forskning å få Aristoteles' verdensbilde og Kopernicus' verdensbilde til å stemme overens med det de selv oppdaget, og Brahe presenterte sin egen versjon av universet.

Disse tidlige forskerne var pionerene innen astronomi som begynte å stille spørsmål ved den katolske kirkes måte å se på plasseringen og bevegelsene til himmellegemene i universet.

Tycho Brahe leste Kopernicus sin bok med stor interesse og han begynte å gjøre sine egne observasjoner av nattehimmelen. Dog uten å ha verken kikkert eller teleskop, for de var ennå ikke oppfunnet.
Tycho Brahe innså at det ikke lenger var nok å se nattehimmelen uten hjelpemidler. Han fikk derfor laget et nytt instrument slik at han bedre kunne observere stjernene generelt og Stella Nova spesielt.
Brahe og teamet hans foretok posisjonsmålinger ved hjelp av den såkalte parallaksemetoden for å prøve å bevise at jorden kretser rundt solen og ikke omvendt.
Men de kunne ikke bevise teoriene sine og Brahe måtte trekke seg tilbake og akseptere kirkens argument om at jorden ikke rørte seg.
Undervisningsopplegg (svensk)
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.