Astronomiens pionærer – Galileo Galilei

Astronomiens pionærer – Galileo Galilei

Astronomiens pionærer – Galileo Galilei
Passer for alle aldre
1500-tallet har blitt århundret der astronomi endret seg fundamentalt.

Galileo Galilei tilhørte de fremgangsrike forskerne på slutten av 1500-tallet, født i Pisa i Italia i 1564 hvor han også studerte. Han begynte å studere Kopernicus' teorier om planetenes bevegelser.
Samtidig jobbet Galileo med en ny, nederlandsk oppfinnelse; kikkerten. Han bygde kikkerter og var nå i stand til å bruke et instrument som forstørret mer enn 30 ganger som igjen førte til hans oppdagelse av fire store måner i bane rundt Jupiter. De ble oppkalt etter oppdageren og kalles derfor de galileiske måner.

Men Galileo havnet i konflikt med kirken og han forsto at selv konservative naturfilosofer ønsket å presse teoriene hans tilbake. Galileo bestemte seg da for å reise til Roma og Vatikanet for å forsvare sitt syn på himmellegemenes bevegelser og utseende. Men uten hell. Han ble i 1616 tvunget til å avgi et løfte om aldri mer å fortelle om Kopernikus' teorier, som ble ansett som både filosofisk ukorrekte og også kjetterske fordi de var i strid med Bibelen.
Historien har bevist at Vatikanet tok feil. Kopernicus' lære var ikke i strid med Bibelen, og det var nå allment kjent at Aristoteles hadde tatt feil.
Undervisningsopplegg (svensk)
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.