De utstøtte

De utstøtte

De utstøtte
Passer for alle aldre
På 1800 tallet var det flere tusen spedalske i Norge, det ble en del av nasjonsbygginga å få bukt med denne sykdommen. Ingen andre land i Europa hadde så mange spedalske. Bergen ble leprahovedstaden i verden og i 1873 oppdaget Armauer Hansen leprabasillen. På samme tid drev nordmenn en av verdens største spedalskekolonier på Madagaskar med 1000 pasienter (Mangarano). Fortsatt bor det spedalske på denne Mangarano.
«De utstøtte» viser en del av den norske kulturarven, men den går videre og knytter filmen til det globale bildet. Filmen viser vår egen historie satt inn i et globalt perspektiv og opplevd gjennom de som selv har sykdommen.
Lepra er ikke utryddet i dag, over 200 000 smittet årlig. Det er en fattigdomssykdom som blir nedprioritert i Vesten, det angår ikke den rike verden lenger. Ingen andre sykdommer har blitt så stigmatisert som spedalskhet, de syke blir fortsatt utstøtt fra familien og landsbyen.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.