Opplevelser som teller - om arbeid med matematikk i barnehagen

Opplevelser som teller - om arbeid med matematikk i barnehagen

Opplevelser som teller - om arbeid med matematikk i barnehagen
Passer for alle aldre
Matematikk er ikke lenger bare et fag i skolen, men noe også barn i førskolealder møter hver dag. I Rammeplanen for barnehagen legges føringer for hva barna skal gjøre erfaring med. Matematikk skal være en naturlig, integrert og selvfølgelig del av det man arbeider med i barnehagen. "Opplevelser som teller" er en DVD som gir et lite blikk inn i temaet og viser eksempler på hvordan to barnehager jobber. Konkret møter vi barn, førskolelærere og foreldre ved Lyngtua barnehage i Lyngdal og Solsletta barnehage i Vennesla.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.