Trøbbel

Trøbbel
Passer for alle aldre
Denne teiknefilmen for barn er laga til hjelp for barnehagepersonell og lærarar som ønskjer ta opp problematikken kring seksuelle overgrep mot barn. Filmen er både direkte og varm, og skulle være lett å bruke i skolen.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.