Søsken

Søsken
Anbefalt aldersgrense 9 år
Hva er det som gjør at vi holder sammen tross ulikheter og feider? Hvordan kan mennesker med samme utgangspunkt bli så ulike individer?

Vi møter en søskenflokk som til sammen har flere hundre års erfaring. På tampen av livet forteller de sin egen historie, om hvordan søskenforholdet har formet dem som mennesker og om de båndene som holder søsken sammen.

Trine Vollan har laget en personlig film om sin fars søskenflokk. Og om seg og sin bror.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186848

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.