søpla

søpla
Anbefalt aldersgrense 6 år
Yngstemann på søplebilen får erfare at det å hente søppel kan oversettes til livets metaforer:
Fødsel, liv og død – sirkulasjon og resirkulasjon. Gammelt bli nytt, nytt blir gammelt. Og noen blir rett og slett borte.
En hverdagsthriller av den gode sorten.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.