Gloria

Gloria
Anbefalt aldersgrense 12 år
Tolv år gamle Ben søker ensomheten i skogen, fremfor å være usynlig tilstede blant de som
burde sett ham. Men det uventede vennskapet med en hauk og den middelaldrende mannen
Bjørn forandrer noe av tilværelsen. En poetisk og realistisk skildring om oppvekst, og om å
finne sin plass i verden.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.