EN BALLONG TIL ALLAH

EN BALLONG TIL ALLAH
Anbefalt aldersgrense 9 år
Da den norsk-tyrkiske filmskaperen Nefise var liten, pleide hun å sende ballongbrev til Allah. Nå vil hun sende en ny ballong for å endre kvinnens rolle i den muslimske kulturen. Ved å følge sin mormors “Sufi”-vei, begir hun seg ut på en reise for å finne tilbake til mormors Islam. Filmen pendler mellom hennes faktiske reise og hennes drømmer. Hun opplever mangfoldet i Kairo, Istanbul og Oslo gjennom å drikke te med den egyptiske feministen og psykologen Nawal El Saadawi, finne håp og inspirasjon i livet til den 90 år gamle forfatteren Gamal Al-Banna og å møte med en ung Islamsk ekstremist. På sin vandring gjennom labyrinten begynner Nefise å innse at Islam ikke er det eneste stedet å lete, men at det finnes en sammenheng mellom de tre Abrahamittiske religionene og undertrykkelsen av kvinner.

Filmskaperen Nefise Özkal Lorentzen har gjennom flere filmer undersøkt islam og hvordan Koranen inkluderer heller enn ekskluderer ulike mennesker i sin tekst og tro.

En ballong til Allah er en film som inviterer til en ny måte å forstå islam på – særlig for kvinner. Filmskaperen sammenligner islam med en skinnende smaragd som gjennom kulturelle tolkninger har mistet sitt lys. På ulike reiser i verden stiller filmskaperen inngående spørsmål til eksperter på Koranens tekster. Hun får mange forskjellige svar. Filmen er en varm og personlig ferd i et brokete troslandskap, likevel full av håp om å finne smaragdens lys igjen.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
191802

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.