Villaen - mitt liv som nonnebarn

Villaen - mitt liv som nonnebarn

Villaen - mitt liv som nonnebarn
Anbefalt aldersgrense 12 år
Hvordan er det å vokse opp på barnehjem? Hva husker man som voksen, når man går tilbake og oppsøker steder og mennesker der de tidligste minnene sitter som sterke følelser i kroppen? Denne filmen viser en erindringsprosess som er både smertefull – og oppklarende.

Filmens dansk/norske regissør Cæcilia Holbek Trier vokste opp i det katolske barnehjemmet Villaen i Oslo på 1960-tallet. Hun bodde der, sammen med sine to yngre søsken, fra hun var ni til hun var 16 år – viktige år i ens barndom. Mor (Skuespilleren Hanne Holbek, som giftet seg med den norske forfatteren Aksel Sandemose i 1962) bodde i Oslo, men hun plasserte barna på hjemmet fordi hun tok utdannelse og levde sammen med en eldre mann som ikke ønsket småbarn i huset. Meningen var at barna skulle bo i Villaen i en overgangsfase – men så ble det hele syv år.

Hvordan oppleves et svik fra den som er din nærmeste? Hvordan beskrives følelsen av å bli valgt bort? Senere ble mor og barn gjenforent – men ble de forsont?
Filmen reiser spørsmål rundt viktige bånd som knyttes og brytes og hvordan skader av dette påvirker voksenlivet. Filmen øker innsikten i og forståelsen av en oppvekst uten nære voksenrelasjoner, i et institusjonsmiljø der en ekstrem ideologisk formålsparagraf styrer skole og oppdragelse.

At et regime som Villaen eksisterte uimotsagt i det norske samfunn for ikke mange tiårene siden, er et viktig apropos i en løpende debatt om pedagogikk og omsorg for barn.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.