Apophenia

Apophenia

Apophenia
Anbefalt aldersgrense 12 år
Filmen er en satirisk refleksjon om hvordan vi skaper ulike representasjoner av den såkalte virkeligheten som finnes rundt oss. En dannet akademisk mann skal holde en bildeforelesning om tilstanden i Europa i dag. I salen sitter unge mennesker – kanskje studenter. Bildene han viser og filmklippene vi får se går rett inn i vår samtidsproblematikk, med innvandring, flyktningestrøm, nedadgående økonomisk spiral og utfordringer som kommer med immigrasjon og kulturmangfold. Med ett er det noe som begynner å skurre – men hva? APOPHENIA er en tankevekkende film om retorikk, propaganda, om sannhet og løgn, hvor vår evne til å tenke kritisk samt å handle i tråd med gode verdier, etikk og moral, virkelig settes på prøve.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.