Stakkars hedninger

Stakkars hedninger

Stakkars hedninger
Anbefalt aldersgrense 12 år
Norsk dokumentarfilm som reiser spørsmål omkring misjonsvirksomhet i Afrika og hvilke ofre som fulgte i kjølvannet av misjonskallet.

Misjonsbevegelsen i Norge har en lang og dramatisk historie med mye lidelse og død i kjølevannet. Regissørens oldefar ofret 34 år av sitt liv for "hedningene" på Madagaskar, mens datteren hans, regissørens mormor måtte vokse opp på barnehjem. Hvordan kunne man ofre sine barn i Guds navn? Dette er et av hovedspørsmålene i denne norske dokumentarfilmen.
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.