Det opprørske alfabetet

Det opprørske alfabetet

Det opprørske alfabetet
Anbefalt aldersgrense 6 år
Dette er en animasjonsfilm om et land som styres av en diktator. Den lille generalen som har all makt i landet, har nektet folket der å lese og skrive. Den ene regelen etter den andre blir innført for å hindre ordene i å spre seg, for generalen har visst forstått at kunst og kunnskap er viktige for friheten. Men det finnes måter å lure strenge generaler på. En liten boktrykker vil ikke la seg stoppe av forbudene, men holder trøstig på med sine bøker og ord, og han får god hjelp av både vær og vind og andre gode krefter.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.