En dame med hatt

En dame med hatt

En dame med hatt
Anbefalt aldersgrense 12 år
Dokumentarfilm om modisten May Auberts dramatiske liv. Hun vokste opp i Kristiania med engelsk far og tysk mor, begge av jødisk opprinnelse. Mens nazistene overtok makten i Tyskland, gikk hun i hattelære i Berlin og leverte hatter til tidens store stjerner som Marlene Dietrich og Elisabeth Bergner. Hun hadde egen hattesalong i Oslo da den tyske invasjonen tvang henne på flukt til Sverige og videre som pengesmugler til Canada via Moskva og Japan. Her, og senere i England, gjorde hun en viktig og modig innsats som telefonoperatør. Da krigen tok slutt, vendte hun tilbake til Norge og etablerte seg igjen som modist. May Aubert fikk Kongens fortjenestemedalje i 1999.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.