X

X

X
Anbefalt aldersgrense 15 år
Den unge Jon Gabriel er fotokunstner. Dyktig på sitt område, men hjemløs i omgang med mennesker. Som type, attraktiv nok, men egentlig redd og uten tilhørighet i verden. 13-årige Flora er i mer konkret forstand hjemløs, men nærværende og tilstede i sin kamp for å klare seg. Hun er et barn med en livserfaring alt for stor for hennes unge alder, med en ytre tøffhet og direkthet som står i kontrast til hennes spinkle skikkelse. Slik finner vår fotokunstner seg målbundet i mer enn en forstand når den lille fuglungen av et gatebarn setter sitt blikk på ham og spør om han har et sted å bo. Hun slipper inn til ham, og på sin sære måte gir han henne nærhet. Ikke med ord og væremåter - men med en plakat. Hun vil ikke hete Flora - men Kim. "Kim" skriver han ned med store letrabokstaver på en pappbit - og hun er fortapt i ham.

Venezia 1986 - juryens spesialpris Amanda 1987 - beste norske film

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.