Sanctuary

Sanctuary

Sanctuary
Anbefalt aldersgrense 15 år
Filmen framstilles som en metafor for den voldelige kjønnskampen, en kunstfilm som kan egne seg til diskusjon. Filmen inneholder samtidig skildringer av voldtekt, vold, tvang og underkastelse. Den enkelte lærer bør derfor selv vurdere filmens egnethet til bruk i undervisningen.

Kvinner og småjenter lever i et slags skrekkunivers der zombie-aktige, nakne menn er ute etter dem. Det eneste fristedet de har er i et forhekset hus, eller "The Sanctuary". Men huset viser seg å kanskje ikke være et fristed likevel.

Filmen er kuratert inn som en del av Norsk Kort-samlingen i 2014.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.