Møte med Halldis

Møte med Halldis

Møte med Halldis
Anbefalt aldersgrense 9 år
Denne dokumentarfilmen er lagd opp på same måten som dei tallause opplesingskveldane Halldis Moren Vesaas hadde halde over heile landet gjennom meir enn førti år. I filmen les ho opp 22 eigne dikt - frå den første diktsamlinga "Harpe og dolk" til den siste ho skreiv før ho døydde, "Livshus". Forfattaren fortel og om sitt eige liv - som barn i eit rikt miljø i Trysil, som ung debuterande kvinne og som moden forfattar og ektemake til Tarjei Vesaas, busett i Vinje i Telemark. Ho fortel om tilblivinga av dikta ho les og om sitt store arbeid som gjendiktar og omsetjar for teatret.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.