Livet på Frogner

Livet på Frogner

Livet på Frogner
Anbefalt aldersgrense 9 år
En metafilm om det å lage film.

En kvinne skal skrive et filmmanus om bydelen hun bor i, og får det ikke til. Hun er splittet og klarer ikke å bestemme seg for hva hun vil fortelle. Fantasiene tar overhånd. Ønsket om å være til stede der hvor noe skjer får henne til å spørre: skulle du ikke ha hatt kamera og oppsøkt det livet som er utenfor vinduet ditt i stedet for å skrive det? Eller kanskje skulle du ha levd i det livet og ikke laget film i det hele tatt?

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.