Hovmod

Hovmod

Hovmod
Anbefalt aldersgrense 12 år
Pål og Cathrine vil gjerne ha barn. Problemet er at Pål kjører trikk, og dessuten har problemer med byråkratiets dialekt-test.

Følelser ute av drift.
Pave Gregor den store fastsatte i det sjette århundre de sju dødssyndene, som siden med jevne mellomrom har dukket opp i litteratur- og filmhistorien. ”De sju dødssyndene” er satt sammen av sju kortfilmer som med utgangspunkt i de klassiske dødssyndene forteller hver sin lille historie om følelser ute av drift. Dette er en av dem, nemlig "Hovmod".

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.