Handlefri: Drømmen om jul

Handlefri: Drømmen om jul

Handlefri: Drømmen om jul
Passer for alle aldre
Falsk reklamefilm i serien HANDLEFRI av Lilja Ingolfsdottir og Sara Eliassen.
Ved første øyekast lurer de deg til å tro at du skal kjøpe et nytt produkt. Men her er det noe som ikke stemmer! Filmene er en del av en omfattende bevisstgjørende anti-reklamekampanje og er ypperlig egnet til å analysere reklamens makt, retorikk og estetikk.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.