Olje! Episode 4

Olje! Episode 4

Olje! Episode 4
Passer for alle aldre
Denne serien på fem episoder følger det norske oljeeventyret fra 1960-tallet frem til i dag - en viktig periode i norsk historie. Norge visste ingenting om olje- og gassproduksjon da internasjonale oljegiganter ønsket å utforske Nordsjøen i 1962. Men siden de første oljefunnene på Ekofiskfeltet i 1969 har Norge vokst seg til en teknologisk og økonomisk supermakt, hovedsakelig takket være de store inntektene fra havbunnen på den norske kontinentalsokkelen.

I dag står Norge fram som en oljeteknologisk stormakt, men slik har det ikke alltid vært.

Ansvarlig distributør:
Hollywood Film

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.