Offer eller spion?

Offer eller spion?

Offer eller spion?
Anbefalt aldersgrense 9 år
Sabotasjelederen Asbjørn Sunde ledet den to hundre mann og noen kvinner sterke Osvald gruppa gjennom 109 aksjoner under andre verdenskrig. I 1954 ble han arrestert av Asbjørn Bryhn som han kjempet med under krigen. Var han et Offer for den kalde krigen eller var han en Spion?

Se Offer eller Spion? - et unikt dokudrama av Tore Severin Netland med Terje Ranes som Asbjørn Sunde og Torstein Bugge Høverstad som forteller. Tidsvitnet er 94-årige Harry Sønsterød.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.