Torsken

Torsken

Torsken
Passer for alle aldre
For snart 20 år siden avslørte journalisten Peter Löfgren den korrupte svenske fiskeripolitikken og utarmingen av Østersjøen i filmen The Last Cod. En skremmende beskrivelse av hvordan vi misbruker havet og fisken. Dokumentaren betydde en oppvåkning for politikere og allmennheten og skapte en heftig debatt - som fortsatt pågår i dag.

Nå vender Peter Löfgren tilbake til samme hav med det samme spørsmålet: Hva skjer med Østersjøen? Denne gangen går han under overflaten for å forstå hva som skjer, og historien er enda mer skremmende. Torsken har det verre enn noen gang - den er liten, mager og full av ormer. Og det vitner om at hele det marine økosystemet er i ferd med å kollapse. Peter Löfgren legger ut på en reise for å søke svar - og han finner håp for fremtidige generasjoner. Dette er en kortversjon direkte produsert for pedagogiske formål av den SVT-viste filmen Cod - the hope of the sea.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.