Det perfekte alibi

Det perfekte alibi

Det perfekte alibi
Anbefalt aldersgrense 15 år
Journalisten Tom Garrett får fri fra jobben for å skrive en roman. Men i mangel på inspirasjon lar han seg overtale av sjefen, som også er hans svigerfar, til å skrive en faktabok om dødsstraff. Når en drapssak mangler både spor og mistenkte, bestemmer de to seg for at Tom skal fabrikkere bevis mot seg selv, mens sjefen sitter på bevismateriale som beviser at han er uskyldig – alt for å påpeke at dødsstraff er en urett. Men kommer Toms svigerfar til å holde løftet sitt, og er det andre som vil sette kjepper i hjulene for dem?

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.