Det grodde fram

Det grodde fram

Det grodde fram
Anbefalt aldersgrense 12 år
Det grodde fram er en dokumentar i "filmavis-sjanger", som ble laget under krigen og i starten av etterkrigstida. Den viser hvordan film ble brukt som en del av nasjonsbyggingen i etterkrigsårene. Filmen viser autentisk materiale fra krigsårene, dokumenterer okkupasjonsmaktens fremferd, og viser også hvordan motstandsarbeidet "grodde fram". Filmen inkluderer blant annet klipp fra 8. mai 1945, der tog ruller inn med norske tropper og flyktninger fra Sverige.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.